Chỉ áp dụng với khách hàng có coupon!
Điền mã coupon khi đăng kí.


    SIM Data Softbank 300GB: 9,980 yên + đặt cọc 10,000 yênSIM Softbank 7GB, chưa bao gồm phí gọi điện (070/080/090): 9,980 yên + đặt cọc 10,000 yênSIM Softbank 7GB, chưa bao gồm phí gọi điện (070/080/090) + điện thoại ZTE V7 Lite = 19,980 yên + đặt cọc 10,000 yênSIM Softbank 7GB, chưa bao gồm phí gọi điện (070/080/090) + điện thoại ASUS Zenfone Live L1 (DS/DS) = 26,980 yên + đặt cọc 10,000 yên


    Nếu có yêu cầu về ngày giờ nhận sản phẩm, vui lòng điền vào khung.